LUNDMARK & CO FONDFÖRVALTNING AB BLIR CENTAUR FONDFÖRVALTNING AB - LÄS MER HÄR

Highlight Sverige


Highlight Sverige är baserad på en algoritmisk modell för innehavsselektering som används i förvaltningen av fonden.


I vår syn på en smart förvaltning ingår en rättvis avgiftsmodell. Därför tar vi ingen fast avgift utan delar på överavkastningen mot index med våra investerare.


Läs mer

Centaur Climate Fund


En hållbar aktiv globalfond med miljöinriktning.


Fonden har en tydlig inriktning mot globala miljöförbättrande bolag och en målsättning att överträffa globalt aktieindex.


Läs mer

Centaur Fondförvaltning AB

 Vi är ett svenskt fondbolag, med tillstånd från Finansinspektionen sedan 2006. Fondbolaget har sitt säte i Stockholm och förvaltar två unika aktiefonder.

FÖLJ OSS