Välkommen

Vi förvaltar aktivt våra egna pengar i den globala miljöfonden Climate Impact Fund (tidigare fonden Aktiv Europa).
Vi är riktiga stockpickers d v s vi investerar aldrig i ett företag om vi inte mött och utfrågat bolagsledningen.
Fonden kan med hjälp av terminer även skydda sig vid eventuella börsnedgångar.
Målet med förvaltningen av fonden är att slå index och att ha en avkastning som ligger i översta kvartilen jämfört med likartade fonder.


Du kan handla vår fond på Avanza, Nordnet, fondmarknaden.se, Handelsbanken och Nordea m.fl.


För senaste kurs och utveckling för fonden: klicka här
Ni kan nå förvaltaren Håkan Lundmark på 08 – 21 44 36 eller via hlundmark@lundmarkfonder.se


För de senaste rapporterna, prospekt, fondbestämmelser mm se under respektive fond och fondfakta.