Centaur Fondförvaltning AB – en uppstickare på den svenska fondmarknadenVälkommen till Centaur Fonder, ett svenskt fondbolag med tillstånd från Finansinspektionen sedan 2007. Fondbolaget har nyligen bytt namn och förvaltar fyra intressanta och unika värdepappersfonder (UCITS).  Vi har påbörjat en resa som vi hoppas att många investerare vill vara med på. Våra fonder bygger på gedigen analys och etablerad expertis inom våra specialområden.


Centaur Fonder


Centaur Fonder erbjuder investerare ett utbud av strategiska investeringsmöjligheter i fonder som är skräddarsydda för att möta olika intressen. Vi erbjuder god riskspridning via fyra olika värdepappersfonder som alla har olika strategier och idéer bakom fondinvesteringarna. Utbudet av fonder ger våra fondinvesterare valmöjligheter mellan olika typer av värdepappersfonder med olika avkastnings- och riskprofil.


Vår klimatfond  investerar huvudsakligen i bolag med produkter och tjänster som är miljöförbättrande.


Vår råvarufond investerar däremot i finansiella instrument som följer råvaruutvecklingen vilket innebär att den ger inflationsskydd och annorlunda avkastningsprofil än aktiefonder.


Vår globalfond investerar helt med fokus på kvalitetsbolag världen över och vår Sverigefond arbetar med exakt samma metodik på Stockholmsbörsen.


Ett innehav av alla dessa fyra fonder god riskspridning, men framför allt möjligheter att ta del av värdetillväxten i ett eller flera segment samtidigt.


Centaur arbetar tydligt och målinriktat genom våra anställda och en kvalificerad rådgivande expertis inom våra fokusområden aktier och råvaror.


Aktiefonderna förvaltas med en utarbetad strategi som innebär att vi screenar ett stort antal internationella och  svenska börsbolag med utnyttjande av stora datamängder och vi väljer de investeringar som ger god riskjusterad avkastning men samtidigt har goda förutsättningar att bibehålla avkastningen över längre tid.


Genom att prioritera investeringar i de bolag som generar hög, stabil och växande avkastning för sina aktieägare över längre tidsperioder, skapar vi möjligheter till ökad avkastning samtidigt som risknivån minskar. Vi är inte främmande för fokuserade investeringar inom relevanta sektorer för att dra nytta av vår dataanalys som utnyttjar en stor bas av globala börsbolag.


Råvarufonden är enligt vår uppfattning helt unik i Sverige och ett utmärkt komplement till aktiefonderna som bör finnas med i en fondportfölj. Detta då fonden dels ger avkastning från värdeutvecklingen på råvaror internationellt (ofta USD-prissatta), dels från värdeutvecklingen i  räntebärande värdepapper. Det innebär över tid  att fonden bör kunna ge investeraren en stabilare avkastning och/eller lägre risk än vad aktiefonder normalt visar.


Centaur Fonder är måna om att ge transparent information om våra innehav och att ge aktuella rapporter till våra andelsägare. Alla dokument för de fyra fonderna finns på hemsidan under respektive fond.


Slutligen är vi övertygade om att våra strategier innebär kapitalbevarande och att innehav i våra fonder kan bidra till att skydda spararen mot marknadens fluktuationer. Våra resurser som befäster vår förmåga att fatta informerade beslut är mycket stora datamängder, erfarna analytiker och förvaltare samt rådgivare med mycket hög kompetens och lång erfarenhet.


Centaur och ESG-fonder. Centaurs förvaltare analyser miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsrelaterade faktorer i våra investeringsbeslut och alla fonder är klass 8 enligt EU:s hållbarhetsdirektiv. Hållbarhetsupplysningar och övrig dokumentation finns på hemsidan under respektive fond.


Oavsett vilka produkter och riskprofil som överensstämmer med dina mål, är vi här för att hjälpa dig. Vårt utbud av fonder erbjuder mångfald, expertis och en åtagande för din ekonomiska framgång. För att påbörja din resa med oss eller lära dig mer om våra fonder kontakta info@centaurfonder.se.


Våra fonder kan köpas på de vanliga fondplattformarna (Avanza, Nordnet, SAVR, Allfunds, MFEX, Fondo, med flera).