Organisation

Styrelse


Per Johan Björnstedt, f. 1961. Stockholm. Styrelseordförande.


Anställd som analytiker och förvaltare inom Skandias kapitalförvaltning med fokus på svenska noterade småbolag. Per Johan var även ansvarig för den danska aktieportföljen under en kortare tid. Erfarenhet av onoterade investeringar, både direkta och fondinvesteringar under 10 års tid, med formellt ansvar mellan 1997 och 2002.

Driver en egen corp-verksamhet tillsammans med en tidigare arbetskollega sedan 2007, med fokus på mindre bolag.


Joachim Westerdahl, f. 1961. Stockholm. Ordinarie ledamot, oberoende.


Joachim har arbetat inom investment banking, corporate finance och kapitalförvaltning under 30 år. Några av Joachims arbetsgivare har varit UBS, Länsförsäkringar Kapitalförvaltning, Deutsche Bank samt Nordea. De senaste 7 åren har han drivit konsultbolag med fokus på att hjälpa små/medelstora bolag med dess ekonomi, kassaflöden och kapitalbindning.


Håkan Lundmark, f. 1959. Stockholm, Verkställande direktör (se nedan under Förvaltare).

 

Förvaltare

Håkan Lundmark, f. 1959

2020-:                   Ansvarig förvaltare, Climate Impact Fund. Lundmark & Co

2007-2020:          Ansvarig förvaltare, Aktiv Europa, Lundmark & Co

2003-06:              Ansvarig Europaförvaltare, Riksbankens Jubileumsfond

1992-02:               Ansvarig Europaförvaltare, LF/WASA

1992-98:               Ansvarig förvaltare Miljöfonden, WASA

1990-91:               Chefsanalytiker, WASA

1984-90:               Portföljförvaltare/chefsanalytiker/trader/aktiemäklare/backoffice, Nordea

 

Årets Europaförvaltare, Sparöversikt 1998, 1999, 2000. Årets Europaförvaltare, Veckans affärer 1999, 1990-talets förvaltare, Månadens Affärer 1997.

 

Eget fondinnehav:           Allt sparande i Climate Impact Fund.

 

Kontaktuppgifter:            tel: +46 8 21 44 36

 e-post: hlundmark(a)lundmarkfonder.se

 

Erik Norström, f. 1985

2020-:    Ansvarig förvaltare, Highlight Sverige


12 års erfarenhet från bank- och finansbranschen varav åtta år som portföljförvaltare med inriktning mot ränte- och kreditmarknaden i Sverige samt globalt.  Anställd som förvaltare i bolaget sedan 2019 med huvudansvar för utveckling, lansering och förvaltning av fonden Highlight Sverige.


Master in International Business (MIB), Grenoble Graduate School of Business, Frankrike.

BSc in Business and Economics, Stockholms Universitet.

 

Eget fondinnehav:  Highlight Sverige

 

Kontaktuppgifter           tel: +46 8 21 44 35

e-post: enorstrom(a)lundmarkfonder.se

 

 

Auktoriserad Revisor

Leif Lüsch, Lüsch & Co Revision AB, Björkvägen 22A, 169 33 Solna. Tel 08 – 764 46 28

 

Regelefterlevnad

Jörgen Tenor, SE Compliance AB, Dalbovägen 5, 191 45 Sollentuna.

 

Juridiska samarbetspartners

DLA Piper, juridisk rådgivare i regelefterlevnadsfrågor. Harvest Advokatbyrå, övriga juridiska spörsmål.

 

Intern Revision

Under upphandling.

 

Administration

Fondadministrationen är outsourcad Swedbank AB (publ), Landsvägen 40, SE-172 63 Sundbyberg

 

Förvaringsinstitut

Swedbank AB (publ), Landsvägen 40, SE-172 63 Sundbyberg

 

Klagomål

Vid eventuella klagomål se avsnittet Legal information för utförligare instruktioner om hur ni skall gå till väga.