Organisation

Styrelse


Per Johan Björnstedt, f. 1961. Stockholm. Styrelseordförande.


Anställd som analytiker och förvaltare inom Skandias kapitalförvaltning med fokus på svenska noterade småbolag. Per Johan var även ansvarig för den danska aktieportföljen under en kortare tid. Erfarenhet av onoterade investeringar, både direkta och fondinvesteringar under 10 års tid, med formellt ansvar mellan 1997 och 2002.

Driver en egen corp-verksamhet tillsammans med en tidigare arbetskollega sedan 2007, med fokus på mindre bolag.


Johan Fromholtz f. 1957. Stockholm.


Peter Lundmark f. 1965. Stockholm.

 

Förvaltare


Erik Norström, f. 1985


12 års erfarenhet från bank- och finansbranschen varav åtta år som portföljförvaltare med inriktning mot ränte- och kreditmarknaden i Sverige samt globalt.  Anställd som förvaltare i bolaget sedan 2019 med huvudansvar för utveckling, lansering och förvaltning av fonden Highlight Sverige.


Master in International Business (MIB), Grenoble Graduate School of Business, Frankrike.

BSc in Business and Economics, Stockholms Universitet.

 

Eget fondinnehav:  Highlight Sverige

 

Kontaktuppgifter           tel: +46 8 21 44 35

e-post: enorstrom(a)lundmarkfonder.se

 

 

Auktoriserad Revisor

Leif Lüsch, Lüsch & Co Revision AB, Björkvägen 22A, 169 33 Solna. Tel 08 – 764 46 28

 

Regelefterlevnad

Jörgen Tenor, SE Compliance AB, Dalbovägen 5, 191 45 Sollentuna.

 

Juridiska samarbetspartners

DLA Piper, juridisk rådgivare i regelefterlevnadsfrågor. Harvest Advokatbyrå, övriga juridiska spörsmål.

 

Intern Revision

Under upphandling.

 

Administration

Fondadministrationen är outsourcad Swedbank AB (publ), Landsvägen 40, SE-172 63 Sundbyberg

 

Förvaringsinstitut

Swedbank AB (publ), Landsvägen 40, SE-172 63 Sundbyberg

 

Klagomål

Vid eventuella klagomål se avsnittet Legal information för utförligare instruktioner om hur ni skall gå till väga.