Organisation

Styrelse


Per Johan Björnstedt, f. 1961. Stockholm. Styrelseordförande.


Joachim Westerdahl, f. 1961. Stockholm. Ordinarie ledamot, oberoende.


Anders Åberg, f. 1953. Örebro. Ordinarie ledamot, oberoende.

Anders har över 30 års erfarenhet i ledande befattningar inom och utanför Europa som VD och Affärsområdeschef inom tjänste- och IT-branschen, bl a inom Tieto och Ericsson.


Mikael Palmhag, f. 1964. Nederländerna och Stockholm. Ordinarie ledamot, oberoende.

ledamot. Delägare och styrelseordförande och VD på Go RTM AB. Vad på Micromedia. Gick 2013 Styrelseakademiens kurs ”Rätt fokus i styrelsearbetet”.


Håkan Lundmark, f. 1959. Stockholm, Verkställande direktör (se nedan under Förvaltare).

 

Förvaltare

Håkan Lundmark, f. 1959

2020-:                   Ansvarig förvaltare, Climate Impact Fund. Lundmark & Co

2007-2020:          Ansvarig förvaltare, Aktiv Europa, Lundmark & Co

2003-06:              Ansvarig Europaförvaltare, Riksbankens Jubileumsfond

1992-02:               Ansvarig Europaförvaltare, LF/WASA

1992-98:               Ansvarig förvaltare Miljöfonden, WASA

1990-91:               Chefsanalytiker, WASA

1984-90:               Portföljförvaltare/chefsanalytiker/trader/aktiemäklare/backoffice, Nordea

 

Årets Europaförvaltare, Sparöversikt 1998, 1999, 2000. Årets Europaförvaltare, Veckans affärer 1999, 1990-talets förvaltare, Månadens Affärer 1997.

 

Eget fondinnehav:           Allt sparande i Climate Impact Fund.

 

Kontaktuppgifter:            tel: +46 8 21 44 36

 e-post: hlundmark(a)lundmarkfonder.se

 

Erik Norström, f. 1985

2020-:    Ansvarig förvaltare, Highlight Sverige


12 års erfarenhet från bank- och finansbranschen varav åtta år som portföljförvaltare med inriktning mot ränte- och kreditmarknaden i Sverige samt globalt.  Anställd som förvaltare i bolaget sedan 2019 med huvudansvar för utveckling, lansering och förvaltning av fonden Highlight Sverige.


Master in International Business (MIB), Grenoble Graduate School of Business, Frankrike.

BSc in Business and Economics, Stockholms Universitet.

 

Eget fondinnehav:  Highlight Sverige

 

Kontaktuppgifter           tel: +46 8 21 44 36

e-post: enorstrom(a)lundmarkfonder.se

 

 

Auktoriserad Revisor

Leif Lüsch, Lüsch & Co Revision AB, Björkvägen 22A, 169 33 Solna. Tel 08 – 764 46 28

 

Regelefterlevnad

Jörgen Tenor, SE Compliance AB, Dalbovägen 5, 191 45 Sollentuna.

 

Juridiska samarbetspartners

DLA Piper, juridisk rådgivare i regelefterlevnadsfrågor. Harvest Advokatbyrå, övriga juridiska spörsmål.

 

Intern Revision

Under upphandling.

 

Administration

Fondadministrationen är outsourcad till ISEC Services AB (www.isec.com) och Swedbank.

ISEC Services AB, Vattugatan 17, 111 52 Stockholm. Tel 08 – 509 31 300

 

Förvaringsinstitut

Skandinaviska Enskilda Banken AB  (publ), Sergels Torg 2, SE-106 40 Stockholm.

Swedbank AB (publ), Landsvägen 40, SE-172 63 Sundbyberg

 

Klagomål

Vid eventuella klagomål se avsnittet Legal information för utförligare instruktioner om hur ni skall gå till väga.