Organisation

Styrelse


Per Johan Björnstedt, f. 1961. Stockholm. Styrelseordförande.


Anställd som analytiker och förvaltare inom Skandias kapitalförvaltning med fokus på svenska noterade småbolag. Per Johan var även ansvarig för den danska aktieportföljen under en kortare tid. Erfarenhet av onoterade investeringar, både direkta och fondinvesteringar under 10 års tid, med formellt ansvar mellan 1997 och 2002.

Driver en egen corp-verksamhet tillsammans med en tidigare arbetskollega sedan 2007, med fokus på mindre bolag.


Johan Fromholtz f. 1957. Stockholm.


Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm. Johan har sedan mitten av 1980-talet varit verksam som analytiker, portföljförvaltare, VD och Partner i f ett flertal fond- och värdepappersbolag. Han har även erfarenhet inom corporate finance och har många år som styrelseledamot i både bolag med tillståndspliktig verksamhet och i börsnoterade bolag. Johan är f n rådgivare till G&W Kapitalförvaltning AB.


Peter Lundmark f. 1965. Stockholm.


Ekonomie kandidatexamen vid Stockholms universitet. Peter har sedan mitten av 1980-talet varit verksam som options- och börsmäklare vid ett antal svenska finansinstitutioner. Sedan början av 2000-talet har Peter arbetat med corporate finance verksamhet. Peter är f n tillförordnad chef för corporate finance på G&W Kapitalförvaltning AB.


Ledning


Jörgen Vrenning f. 1957. Stockholm. VD.


Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm. Jörgen har lång erfarenhet från analys, aktie- och ränteförvaltning och företagsledning i ett flertal svenska fondbolag sedan mitten av 1980-talet. Under de senaste åren har Jörgen har han varit aktiv som grundare, ordförande, VD och CFO i ett medicinteknikbolag noterat på Nasdaq First North. 


Kontaktuppgifter

e-post: jvrenning(a)lundmarkfonder.se

 

Förvaltare


Erik Norström, f. 1985. Stockholm


12 års erfarenhet från bank- och finansbranschen varav åtta år som portföljförvaltare med inriktning mot ränte- och kreditmarknaden i Sverige samt globalt.  Anställd som förvaltare i bolaget sedan 2019 med huvudansvar för utveckling, lansering och förvaltning av fonden Highlight Sverige. Sedan juni 2022 även förvaltare av Lundmark Climate Impact Fund.


Master in International Business (MIB), Grenoble Graduate School of Business, Frankrike.

BSc in Business and Economics, Stockholms Universitet.

 

Eget fondinnehav:  Highlight Sverige

 

Kontaktuppgifter           

tel: +46 8 21 44 36

e-post: enorstrom(a)lundmarkfonder.se

 

 

Auktoriserad Revisor

Leif Lüsch, Lüsch & Co Revision AB, Björkvägen 22A, 169 33 Solna. Tel 08 – 764 46 28

 

Regelefterlevnad

Jörgen Tenor, SE Compliance AB, Dalbovägen 5, 191 45 Sollentuna.


Riskkontroll

Per Grönwall, Stockholm.

 

Juridiska samarbetspartners

DLA Piper, juridisk rådgivare i regelefterlevnadsfrågor. Harvest Advokatbyrå, övriga juridiska spörsmål.

 

Internrevision

Ej upphandlad.

 

Administration

Fondadministrationen är outsourcad till Swedbank AB (publ), Landsvägen 40, SE-172 63 Sundbyberg

 

Förvaringsinstitut

Swedbank AB (publ), Landsvägen 40, SE-172 63 Sundbyberg

 

Klagomål

Vid eventuella klagomål se avsnittet Legal information för utförligare instruktioner om hur ni skall gå till väga.