Bli kund hos oss

KÖP VIA ÅTERFÖRSÄLJARE


Våra fonder finns tillgängliga via våra samarbetspartner enligt listan nedan som vi ständigt jobbar på att utöka. Saknar du din plattform eller återförsäljare? Ta kontakt med oss här så ser vi till att den blir tillgänglig så fort som möjligt.


Highlight Sverige


BLI DIREKTKUND


Vill du bli direktkund hos fondbolaget hänvisar vi till våra blanketter för köp och sälj som du hittar här.


Är du inte kund hos oss sedan tidigare ber vi dig även fylla i uppgifter för kundkännedom som finns på samma blanketter.

INSTITUTIONELL KUND


För dig som företräder en institution har vi möjlighet att erbjuda skräddarsydda alternativ. Vi ber dig därför ta kontakt med oss direkt på info@lundmarkfonder.se eller 08-21 44 36.

Innan du köper en fond ber vi dig ta del av fondernas faktablad och fondbestämmelser. Du kan också läsa mer om fonden under respektive flik på hemsidan. Om du inte är kund hos oss idag behöver du fylla i en kundanmälan innan du kan handla fonder.

 

I samband med detta vill vi upplysa om att du hittar vår integritetspolicy och information om varför vi ställer så många frågor under Legal information

Pensionssparande/fondförsäkring

Inom ramen för en kapitalförsäkring kan du investera  genom Avanza Bank.

Lundmark Climate Impact Fund är även valbar hos Movestic Livförsäkring AB.

 

 

Fondernas utländska återförsäljare (via MFEX):

Nordea Finland och Norge, EFG och ISP Securities AG i Schweiz (CH), KeyTrade Bank (Be/LU/ CH), SNS Fundcoach (NL), Triodos Bank (NL), Robeco (FR/NL) samt Carnegie och Öhman i Luxemburg.

 


Redan Kund - Köpa?

 

Vill du göra en engångsinsättning och är befintlig kund hos Lundmark & Co betalar du in önskat belopp till respektive fonds bankgironummer. Ange ditt person-/organisationsnummer som referens eller OCR på din betalning.

 

Lundmark Climate Impact Fund      Bankgiro: 5382-8125

 

Redan Kund – Sälja

 

För att sälja fondandelar fyller du i den nedanstående blanketten. Denna ska postas eller e-postas till oss. Se vår kontaktinformation. För att försäljningen ska kunna behandlas måste en fullt läsbar kopia på ID handling/registreringsbevis bifogas. Kopia på registreringsbevis får inte vara äldre än 6 månader. För minderårig ska ID-kopian gälla förmyndaren.

 

Försäljning av fondandelar sker hos fondbolaget eller eventuell återförsäljare. Köp eller försäljning av fondandelar sker till en okänd kurs. För begäran som inkommit senast kl 15.30 varje bankdag sker avräkning till det fondandelsvärde (NAV-kurs) som fastställs samma bankdag. För begäran som inkommit efter kl 15.30 sker avräkning till fondandelsvärdet för påföljande bankdag. 

 

Förhindrande av penningtvätt

 

Fondbolaget omfattas av lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt ska tillämpa Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Mot denna bakgrund har fondbolaget rutiner för kontroll av penningtvätt. Fondbolaget har möjligheten att via fondadministratören göra körningar i olika register för att lära känna kunden och minimera risken för penningtvätt.