Bolaget

År 2006 beslutade sig Håkan Lundmark för att starta eget efter många framgångsrika år som förvaltare av Europafonder på bl a Riksbankens Jubileumsfond, Wasa Fonder och Länsförsäkringar.


Lundmark Aktiv Europa startades och fonden har under många år sedan dess levererat god avkastning till andelsägarna. Pensionsmyndighetens begränsningar ledde tyvärr till lägre förvaltningsvolymer under åren 2019-20.


Intresset för miljöfondförvaltning fanns sedan tidigare och därför byttes inriktningen på förvaltningen under 2020 genom att Europafonden omvandlades till en hållbar Miljöfond med aktiv förvaltning och placeringar globalt med namnet Lundmark Climate Impact Fund.


Arbetet med lanseringen av en annan sorts aktiefond inleddes samtidigt. Den nya fonden Highlight Sverige lanserades i april 2021 och är helt avgiftsfri, så länge den inte överträffar jämförelseindexet SIXPRX. Tanken på att förvalta fonder utan fast avgift tog fart på allvar några år tidigare då Håkan inledde ett samarbete med de två skaparna av Highlight-konceptet, båda fondförvaltare med lång erfarenhet från olika fondtyper. De hade  skapat en dynamisk algoritmisk fondförvaltningsmodell med målet att överträffa ett geografiskt aktieindex med lägre risk.


Genom de två fonderna, en klimatfond och en fond utan fast avgift har fondbolaget idag en attraktiv fondportfölj som är tänkt att växa värdemässigt och med fler fonder över tiden.