Bolaget

Centaur Fondförvaltning AB är ett svenskt fondbolag med tillstånd från Finansinspektionen som erbjuder värdepappersfonder lämpade för institutioner och privatpersoner. Bolaget har kontor på Kungsgatan i Stockholm och representation i Göteborg och Danmark. Våra medarbetare har lång erfarenhet från investmentbanker och fondbolag inom analys, aktieförvaltning, försäljning och förvaltning av tillståndspliktig fondverksamhet. Genom vårt nätverk av rådgivare och medarbetare med hög kompetens och kunniga uppdragstagare inom fondadministration, regelefterlevnad och riskbevakning besitter vi goda möjlighet att leverera kvalitativ förvaltning till våra kunder.