Press & media

  • 2021-11-26

Intervju med hemsidan Aktiekunskap.nu om Lundmark Climate Impact Fund


Läs intervjun här


  • 2021-11-07

Intervju med hemsidan Börssmart.se om fondblolaget Lundmark


Läs intervjun här


  • 2021-08-20

Intervju med Daniel Wester på Förvaltarbrevet om våra fonder


Läs intervjun här


  • 2021-07-02


Highlight Sverige - Premiär för en rättvis svensk aktiefond - utan fast avgift


Länk till pressmeddelandet hos Cision


Lundmark & Co Fondförvaltning AB lanserar aktiefonden Highlight Sverige, en svensk, aktivt förvaltad, hållbar fond - utan fast avgift. Spararna betalar förvaltningsavgift endast om fonden överträffar sitt jämförelseindex. Fonden förvaltas med smarta algoritmer som utvecklats tillsammans med CIMalgo AB, ett svenskt fintechbolag. Fondplattformen Fondo.se blir först med att erbjuda fonden till sina kunder.


Genom samarbetet med fintechbolaget CIMalgo planeras fler aktiva och tydliga Highlight-fonder i framtiden. Highlight Sverige är en Sverigefond som använder effektiva förvaltningsalgoritmer och erbjuder alla ett sparande där förvaltningsavgiften betalas endast om jämförelseindexet överträffas. Fondbolaget erbjuder därmed spararna en produkt som är attraktiv ur både avkastnings- och kostnadssynpunkt, faktorer som är helt avgörande för ett framgångsrikt sparande.

”Tack vare den mycket förmånliga avgiftsstrukturen är fonden också attraktiv för sparare i passiva indexfonder”, säger Erik Norström, förvaltare. Förvaltningskonceptet har utvecklats tillsammans med CIMalgo och syftar till att skapa högre avkastning och lägre risk än det svenska aktieindexet SIX Portfolio Return Index, SIXPRX, som inkluderar börsbolagens utdelningar och tar hänsyn till placeringsregler för värdepappersfonder. Fonden finns redan på den nya fondplattformen Fondo.se och kommer på fler plattformar inom kort. Ambitionen är att fonden skall vara tillgänglig på plattformar med låga distributionskostnader, vilket är i linje med ambitionen att skapa en överlägsen sparprodukt utan dolda kostnader. 

”Fonden är en UCITS-fond, d.v.s. en traditionell värdepappersfond, utformad för alla typer av investerare och erbjuds privatpersoner, robotrådgivare, diskretionära portföljförvaltare, fond-i-fondförvaltare, stiftelser och andra institutioner via olika fondplattformar. Den skall i framtiden också kunna köpas direkt på lundmarkfonder.se hos fondbolaget”, säger Håkan Lundmark, VD på Lundmark & Co Fondförvaltning AB.


"Det är med tillförsikt vi ser på lanseringen av Highlight Sverige, en fond som är modern och genomtänkt i sin förvaltningsprocess och sin prisbild. För CIMalgo AB är det en milstolpe att, i samarbete med förvaltaren, definiera och utveckla de kvantitativa ramarna för ett svenskt aktiemandat" säger André Havas, VD för CIMalgo AB.

Lundmark fonder förvaltar sedan ett år tillbaka även Lundmark Climate Impact Fund, en ren miljöfond. Fonden hette tidigare Aktiv Europa och har goda förvaltningsresultat sedan många år tillbaka. Planer finns på att ta bort den fasta avgiften även i den fonden när förvaltningsvolymerna ökar.
 

För mer information kontakta:

Erik Norström, förvaltning               enorstrom@lundmarkfonder.se    08-21 44 35
Jörgen Vrenning, PR/IR                  jvrenning@lundmarkfonder.se      070-851 96 48
Håkan Lundmark, VD                      hlundmark@lundmarkfonder.se    08-21 44 36
André L. Havas, VD CIMalgo AB    andre@cimalgo.com                       08-796 99 00

Om Lundmark Fonder och Highlight:

Lundmark & Co Fondförvaltning AB är ett svenskt fondbolag med tillstånd från Finansinspektionen sedan 2006. Highlight är namnet på förvaltningskonceptet som står för ett rättvist långsiktigt sparande med endast rörlig avgift och en aktiv hållbar förvaltning, genom testade algoritmer. Fondbolagets personal har lång erfarenhet av analys och fondförvaltning från ett flertal svenska fondbolag. Adress: Danderydsgatan 18, 114 26 Stockholm.


Om CIMalgo:

CIMalgo AB är ett Fin Tech Research & Development företag för investment management-branschen, grundat 2011. CIMalgo tillhandahåller kvantitativa handelslösningar, anpassade portföljmodeller och global aktie- och aktieanalys, som en leverantör av finansiell teknik och informationstjänster till professionella kunder.  Företagets policy är aldrig att ge investeringsrådgivning. Adress: Saltmätargatan 5, 113 59 Stockholm.