Dokument

Nedan återfinns en sammanställning av alla dokument som fondbolaget publicerar. Har du frågor om dessa är du välkommen att kontakta oss här

Fonddokumentation

Fondrapporter