Dokument

Nedan återfinns en sammanställning av alla dokument som fondbolaget publicerar. Har du frågor om dessa är du välkommen att kontakta oss här

Fonddokumentation

Fondrapporter

Lundmark Climate Impact FundHighlight Sverige


  • Fonden startar under våren 2021 och saknar rapporter