Välkommen

 

Vi förvaltar aktivt våra egna pengar i fonden Aktiv Europa.

 

Aktiv Europas avkastning 2014-17 efter avgifter: 50,6 % vs index 31,0%.
Värdeförändring/avkastning 2017: 17 % efter fondavgift. Avgift i premiepensionssystemet: 0,89%.  Värdeförändring för den genomsnittliga pensionsspararen: 13% efter fondavgift. Genomsnittlig avgift i ppm: 0,22 %.
Tänk på att en lägre avgift kan leda till en sämre värdeutveckling för din pension.

 

Vi är riktiga stockpickers d v s vi investerar aldrig i ett företag om vi inte mött och utfrågat bolagsledningen. 

 

Europafonden kan med hjälp av terminer även skydda sig vid eventuella börsnedgångar.

 

Målet med förvaltningen för fonderna är att slå index och att ha en avkastning som ligger i översta kvartilen jämfört med likartade fonder i PPM.

 

Du kan handla våra fonder på Avanza, Nordnet, fondmarknaden.se, Handelsbanken samt Nordea eller välja fonderna i premiepensionssystemet (PPM).

 

För senaste kurser och utveckling för fonderna: Klicka här 

 

Ni kan nå förvaltaren Håkan Lundmark på 08 – 21 44 36 eller via hlundmark@lundmarkfonder.se

 

 För de senaste rapporterna, prospekt och fondbestämmelser mm se under respektive fond och fondfakta.

 

Kontaktuppgifter:

Lundmark & Co Fondförvaltning
Karlavägen 5
114 24 Stockholm

.

Tel. +46 8 214436
Fax. +46 8 214438
epost: Klicka här

Hitta till oss:

https://www.google.se/maps/@59.344735,18.062649,17z