Välkommen

 

Fondbolaget har tillsammans med tidningen Affärsvärlden lanserat aktiefonden Affärsvärldenfonden. År 2016 gav fonden en avkastning på 13,4 procent efter avgifter, vilket är 3,6 procentenheter bättre än Stockholmsbörsen som avkastade 9,8 procent.  Du kan läsa mera om fonden under fliken ovan. 

Fondbolaget förvaltar sedan tio år europafonden Aktiv Europa som de senaste tre åren slagit index med tolv procentenheter. Avkastningen var 29,1 % mot index 17,1%.

Båda fonderna bedriver fundamental stockpicking men europafonden har en tematisk förvaltningsstil. Europafonden kan med hjälp av terminer även skydda sig vid eventuella börsnedgångar.

Du kan handla våra fonder på Avanza, Nordnet, fondmarknaden.se, Handelsbanken samt Nordea. Du  kan även välja fonderna i premiepensionssystemet (PPM).

Fonderna förvaltas av Håkan Lundmark som förmodligen har längst erfarenhet i Sverige av europeiska aktier. Han började analysera europeiska bolag redan 1989 och har varit ansvarig europaförvaltare på Riksbankens Jubileumsfond samt på Länsförsäkringar, där han som mest hade 19 miljarder under förvaltning. Håkan startade bolaget 2006 för att förvalta sina egna pengar och för att samtidigt kunna ge andra chans till en bättre pension.

Målet med förvaltningen för fonderna är att slå index och att ha en avkastning som ligger i översta kvartilen jämfört med likartade fonder i PPM. År 2015 hade europafonden 5:e bästa avkastning av totalt 42 europafonder i PPM vilket gjorde att vi med råge slog målet. 2016 var det Affärsvärldenfonden som blev åttonde bästa Sverigefond.

För senaste kurser och utveckling för fonderna: Klicka här 

Ni kan nå förvaltaren Håkan Lundmark på 08 – 21 44 36

 

 För de senaste rapporterna, prospekt och fondbestämmelser mm se under respektive fond och fondfakta.

 

Kontaktuppgifter:

Lundmark & Co Fondförvaltning
Riddargatan 17
114 57 Stockholm

.

Tel. +46 8 214436
Fax. +46 8 214438
epost: Klicka här

Hitta till oss: