Välkommen

Avkastning Aktiv Europa

Första kvartalet 2020:

- 4,3 % efter avgifter!

Index - 11,5 % !

 

Vi förvaltar aktivt våra egna pengar i fonden Aktiv Europa. Fonden håller på att ändra placeringsinriktning till att bli en global klimatfond (miljöfond). Ja, jag har påverkats av min dotter och i viss mån även av Greta. Jag är övertygad om att det är till denna sektor och typ av bolag som kapitalet måste allokeras samtidigt som det så finns stora möjligheter att få sitt eget sparkapital att växa. I och med den nya inriktningen kommer fonden att byta namn till Lundmark Climate Impact Fund. En omallokering pågår redan och drygt 50 % av fonden innehåller nu miljöaktier. Om du vill se vilka underbranscher som ingår i miljösektorn kan du gå in på Fondfakta. Notera att Håkan förvaltade en miljöfond redan under 1990-talet!

 

Aktiv Europas avkastning åren 2014-19 efter avgifter var 55,1 % vs index 33,7%.

Värdeförändringen 2019 blev plus tolv procent medan index steg med drygt tretton procent.

Värdeförändringen 2017 blev +17 % efter fondavgifter. Avgiften i premiepensionssystemet var 0,89%.  Värdeförändringen för den genomsnittliga pensionsspararen i ”ppm” blev 13% efter fondavgifter. Genomsnittliga avgiften i ppm: 0,22 %.
Tänk på att en lägre avgift kan leda till en sämre värdeutveckling för din pension. Den slutliga avkastningen efter avgifter är mycket viktigare än den enskilda fondavgiftens storlek.

 

Vi är riktiga stockpickers d v s vi investerar aldrig i ett företag om vi inte mött och utfrågat bolagsledningen. 

 

Europafonden/Klimatfonden kan med hjälp av terminer även skydda sig vid eventuella börsnedgångar.

 

Målet med förvaltningen av fonden är att slå index och att ha en avkastning som ligger i översta kvartilen jämfört med likartade fonder i PPM.

 

Du kan handla vår fond på Avanza, Nordnet, fondmarknaden.se, eller hos Carnegie, Catella, Danske Bank, Exceed, Handelsbanken, Nordea, Länsförsäkringar, Max Matthiessen, Skandiabanken.

 

För senaste kurs och utveckling för fonden: Klicka här 

 

Ni kan nå förvaltaren Håkan Lundmark på 08 – 21 44 36 eller via hlundmark@lundmarkfonder.se

 

 För de senaste rapporterna, prospekt, fondbestämmelser mm se under respektive fond och fondfakta.

 

Kontaktuppgifter:

Lundmark & Co Fondförvaltning
Danderydsgatan 18
114 26 Stockholm

.

Tel. +46 8 214436
Fax. +46 8 214438
epost: Klicka här

Hitta till oss:

https://www.google.se/maps/place/Danderydsgatan+18,+114+26+Stockholm/@59.3430835,18.0682021,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465f9d42104d2e05:0x6b1058d407f0736c!8m2!3d59.3430808!4d18.0703961