Redan Kund – Köpa

Köp av andelar
Fonderna är öppna för handel varje bankdag. Minsta insättning är 100 kronor.


Engångsinsättning
Vill du göra en engångsinsättning och är befintlig kund hos Lundmark & Co betalar du in önskat belopp till respektive fonds bankgironummer. Ange ditt person-/organisationsnummer som referens eller OCR på din betalning.

Fond: Climate Impact Fund, bankgiro 5382-8125

Pensionssparande / fondförsäkring
Inom ramen för en kapitalförsäkring kan du investera i fonden genom Avanza Bank.
Fonden är även valbar hos Movestic Livförsäkring AB.


Fondernas svenska återförsäljare:
Du kan köpa fonderna direkt hos fondbolaget eller genom Avanza och Nordnet, samt via aktörer anslutna till MFEX såsom Aktieinvest, Carnegie, Danske Bank, fondmarknaden.se, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Nordea, Skandiabanken.


Månadssparande
Du kan också månadsspara i fonderna genom att ha en stående överföring från din bank.


Fondernas utländska återförsäljare (via MFEX):
Nordea Finland och Norge, EFG och ISP Securities AG i Schweiz (CH), KeyTrade Bank (Be/LU/ CH), SNS Fundcoach (NL), Triodos Bank (NL), Robeco (FR/NL) samt Carnegie och Öhman i Luxemburg.


Förhindrande av penningtvätt
Fondbolaget omfattas av lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt ska tillämpa Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Mot denna bakgrund har fondbolaget rutiner för kontroll av penningtvätt. Fondbolaget har möjligheten att via fondadministratören göra körningar i olika register för att lära känna kunden och minimera risken för penningtvätt.