Miljödelbranscher

VI har valt att dela upp miljösektorn i följande del-/underbranscher:

Avfallshantering

Biobränsle

Ekologisk trafik

Energi o resurseffektiva tekniker

Energilagring

Förnybar energi

Grön Finans

Hållbara produkter

Infrastruktur

Jordbruk

Konsulter

Luftrening

Miljövänligt material

Miljövänliga produkter

Utsläppskontroll

Vattendistribution

Vattenrening

Återvinning

Återvunna produkter