Förvaltarna

Håkan Lundmark, f. 1959
Ansvarig förvaltare Climate Impact Fund.


Bakgrund:
35 års branscherfarenhet 30 år som portföljförvaltare. Lundmark & Co: 2020- Climate Impact Fund. Lundmark & Co: 2007-2020 Ansvairg förvaltare fonden Aktiv Europa.
Riksbankens Jubileumsfond: 2003-06 Ansvarig Europaförvaltare.
LF/WASA: 1992-02 Ansvarig Europaförvaltare
WASA: 1992-98 Ansvarig förvaltare Miljöfonden
WASA: 1990-91 Chefsanalytiker
Nordea: 1984-90 Portföljförvaltare, chefsanalytiker, trader, aktiemäklare, backoffice.


Övrigt/utmärkelser:
Utsedd till årets Europaförvaltare av Sparöversikt 1998, 1999, 2000
Årets Europaförvaltare 1999 av Veckans affärer (bland alla i Sverige marknadsförda Europafonder).
1990-talets förvaltare av Månadens Affärer 1997
Swedsec licensierad 2002 – 2006
Medlem i Sveriges Finansanalytikers Förening 1989- 2009
Studier i företagsekonomi, nationalekonomi och statistik vid Stockholms Universitet
Diplomerad Marknadsekonom, Påhlmans Handelsinstitut.


Eget fondinnehav:
Allt sparande i Climate Impact Fund.

Kontaktuppgifter:
Håkan Lundmark, tel. + 46 8 21 44 36, e-post: hlundmark@lundmarkfonder.se

Erik Norström, f. 1985
Ansvarig förvaltare Highlight Sverige


Bakgrund:
12 års erfarenhet från bank- och finansbranschen varav 8 år som portföljförvaltare med inriktning mot ränte- och kreditmarknaden i Sverige samt globalt. Anställd som förvaltare i bolaget sedan 2019 med huvudansvar för utveckling, lansering och förvaltning av Highlight Sverige.


Utbildning:
Master in International Business (MIB), Grenoble Graduate School of Business, Frankrike

BSc in Business and Economics, Stockholms Universitet

Kontaktuppgifter:
enorstrom@lundmarkfonder.se