Bolaget / Organisationen

Lundmark & Co Fondförvaltning AB (orgnr 556703-8269) har sitt säte i Stockholm och startades år 2006. Bolaget har sedan januari 2007 tillstånd från Finansinspektionen att bedriva fondverksamhet enligt Lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Fondbolaget ägs till 76 % av Håkan Lundmark.

Organisationsstruktur

Styrelse/ Board of Directors

Mikael Palmhag, f. 1964. Nederländerna och Stockholm. Oberoende ledamot. Delägare och styrelseordförande och vd på Go RTM AB. Vad på Micromedia. Gick 2013 Styrelseakademiens kurs ” Rätt fokus i styrelsearbetet”.

Anders Åberg, f. 1953. Örebro. Styrelseordförande. Oberoende. Anders har över 30 års erfarenhet i ledande befattningar inom och utanför Europa som VD och Affärsområdeschef inom tjänste- och IT-branschen, bl a inom Tieto och Ericsson.

Håkan Lundmark, f. 1959. Stockholm, Verkställande direktör. Se ytterligare info under fliken Förvaltarna.

Auktoriserad Revisor/Accountant

Leif Lüsch, Lüsch & Co Revision AB, Björkvägen 22A, 169 33 Solna. Tel 08 – 764 46 28

Regelefterlevnadsansvarig /Compliance

Jörgen Tenor, SE Compliance AB, Dalbovägen 5, 191 45 Sollentuna.

Juridiska samarbetspartners

DLA Piper, juridisk rådgivare i regelefterlevnadsfrågor. Harvest Advokatbyrå, övriga juridiska spörsmål.

Intern Revision Under upphandling.

Administration

De administrativa funktionerna i fondbolaget är outsourcade till Isec Services AB (www.isec.com)

Isec Services AB, Vattugatan 17, 111 52 Stockholm. Tel 08 – 509 31 300

Förvaringsinstitut

SEB (publ), Sergels Torg 2, SE-106 40 Stockholm.

Klagomål

Vid eventuella klagomål hittar du fliken under Legal information med utförligare instruktioner om hur ni skall gå till väga.