Information vid klagomål

 

Reklamation

Med reklamation menas till exempel att du som kund är missnöjd med den information som lämnats eller hur din fondaffär handlagts. En reklamation bör kunna åtgärdas vid första kontakten med företaget. Ring vår vice VD på telefon 08-21 44 36 så att vi snarast kan försöka reda ut problemet.

 

Klagomål

Med klagomål menas att du som kund är missnöjd med en finansiell tjänst eller produkt och där du som kund anser att fondbolaget inte tillmötesgått ett krav eller en begäran om rättelse i fråga om tjänsten eller produkten i fråga.

Generella missnöjesyttringar anses i detta sammanhang inte som klagomål. Ett klagomål skall alltid ske skriftligen till Lundmark & Co Fondförvaltning AB, VD, Riddargatan 17, 114 57 STOCKHOLM.

 

Handläggningstider

En reklamation bör kunna åtgärdas omedelbart. Då detta inte är möjligt gäller samma tider och rutiner som för klagomål.
Ett klagomål har vi för avsikt att åtgärda inom fem arbetsdagar. Om ärendet kräver längre utredning eller handläggning underrättar vi dig inom fem arbetsdagar och lämnar besked om när åtgärd eller svar kan erhållas.

Om du som kund inte är nöjd med fondbolagets hantering av ditt klagomål vänder du dig först och främst till Konsumenternas Bank- och finansbyrå för rådgivning, tel:  0200-22 58 00 eller går in på deras hemsida www.konsumenternas.se. Det går också att få vägledning från din Kommuns konsumentvägledare. Du kan också kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller allmän domstol för att begära att få ditt ärende prövat.

Klagomålsansvarig för fonden Aktiv Europa är Joachim Westerdahl, tel: 08-21 44 35

Klagomålsansvarig när det gäller allmänna frågor är Håkan Lundmark, VD, tel: 08-21 44 36

 

Kontaktuppgifter:

Lundmark & Co Fondförvaltning
Karlavägen 5
114 24 Stockholm

.

Tel. +46 8 214436
Fax. +46 8 214438
epost: Klicka här

Hitta till oss:

https://www.google.se/maps/@59.344735,18.062649,17z