Försäljning av andelar

För att sälja fondandelar fyller du i den nedanstående blanketten.
Denna ska postas, e-postas eller faxas (08 – 21 44 38) till oss. För att försäljningen ska kunna behandlas måste en fullt läsbar kopia på ID-handling/registreringsbevis bifogas. Kopia på registreringsbevis får inte vara äldre än 6 månader. För minderårig ska ID-kopian gälla förmyndaren.

Försäljning av fondandelar sker hos fondbolaget eller eventuell återförsäljare. Köp eller försäljning av fondandelar sker till en okänd kurs. För begäran som inkommit senast kl 15.30 varje bankdag sker avräkning till det fondandelsvärde (NAV-kurs) som fastställes samma bankdag. För begäran som inkommit efter kl 15.30 sker avräkning till fondandelsvärdet för påföljande bankdag.

Till blanketten: Klicka här

 

 

Kontaktuppgifter:

Lundmark & Co Fondförvaltning
Danderydsgatan 18
114 26 Stockholm

.

Tel. +46 8 214436
Fax. +46 8 214438
epost: Klicka här

Hitta till oss:

https://www.google.se/maps/place/Danderydsgatan+18,+114+26+Stockholm/@59.3430835,18.0682021,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465f9d42104d2e05:0x6b1058d407f0736c!8m2!3d59.3430808!4d18.0703961