Månadsrapport november 2017

 

Förvaltarens kommentar

Börsen surnade till i november och tappade 3,5 procent. Affärsvärldenfonden utvecklades klart sämre och backade 6,7 procent. Bland innehaven som utvecklades svagt märktes bland annat Recipharm, Björn Borg och Getinge. I fallet Recipharm avyttrades positionen efter att bolaget redovisat oväntat svaga siffror. Bolagets höga skuldsättning gör bolaget sårbart i händelse av fler negativa överraskningar. I Björn Borg och Getinge har inget fundamentalt förändrats i våra case varför de innehaven behålls.

Tobaksbolaget Swedish Match gick emot strömmen och steg något i november. Efter flera år präglade av tuff konkurrens på snusmarknaden i Skandinavien ser det bättre ut framöver. Kombinationen stabilt växande, ocykliska vinster och kontinuerliga återköp borgar för en god vinsttillväxt per aktie och en fortsatt bra kursutveckling.

Ett nytt innehav i linje med fondens mer defensiva positionering är vårdbolaget Capio. Aktien har kommit ner på försämrad lönsamhet i den franska verksamheten. Problemen ter sig tillfälliga och då är aktien klart undervärderad.

 

 

 

Tio största innehaven per 30 november

Getinge B           8,7%

Swedish Match  6,0%

Tethys Oil           5,9%

Enea                    5,8%

Björn Borg          5,6%

Mr Green           5,4%

Sobi                     4,6%

Telia                     4,6%

Capio                   4,2%

Nibe B                 4,2%

 

 

Kontaktuppgifter:

Lundmark & Co Fondförvaltning
Riddargatan 17
114 57 Stockholm

.

Tel. +46 8 214436
Fax. +46 8 214438
epost: Klicka här

Hitta till oss: