Månadsrapport juni 2017

 

Förvaltarens kommentar

Efter sju månader i rad med stigande kurser, totalt +18,2 procent sedan 31 oktober i fjol, vände Stockholmsbörsen ner i juni. Fallet blev knappt 2,0 procent för OMXSGI-indexet, medan Affärsvärldenfonden backade aningen mer vid drygt 2,0 procent.

Tyngde fondens utveckling gjorde framförallt medicinteknikbolaget Getinge, vars aktie backade med nära 9 procent i juni. Bolaget aviserade en överraskande nyemission på fyra miljarder, vilken tog marknaden på sängen. Nyemissionen är att betrakta som liten då den bara reducerar koncernens nettoskuld från 22,7 miljarder till 18,7 miljarder.

 

Getinge har under lång tid varit relativt hårt skuldsatt, något som varit möjligt på grund av affärens stabila kassaflöden. Att nyemissionen kommer i ett läge då bolaget ser ut att vara på rätt väg, efter flera års problem, ter sig något märkligt. En möjlig orsak är den planerade uppdelningen av bolaget, där bankerna helt enkelt velat se en lägre skuldsättning givet uppdelningen i två, mindre bolag. Nyemissionen förändrar inte vår långsiktiga positiva syn på bolaget och aktien.

 

Tio största innehaven per 30 juni

Nibe B                8,7%

H&M B               8,7%

Getinge B           8,5%

Net Ent B           6,2%

Betsson B           5,5%

Swedish Match 4,5%

Hexpol B            4,4%

Sobi                    4,4%

Recipharm B     4,3%

Autoliv               4,2%

 

 

Kontaktuppgifter:

Lundmark & Co Fondförvaltning
Riddargatan 17
114 57 Stockholm

.

Tel. +46 8 214436
Fax. +46 8 214438
epost: Klicka här

Hitta till oss: