Månadsrapport oktber 2017

 

Förvaltarens kommentar

Stockholmsbörsen steg med 2,1 procent i oktober i spåren av ett positivt mottagande för flera storbolagsrapporter. Affärsvärldenfonden steg med 1,3 procent. Flera av fondens innehav, i synnerhet de mindre bolagen, redovisar sina kvartalssiffror först i november. 

Bland innehaven som rapporterade i oktober var Getinge och Swedish Match ett par vinnare. Aktierna steg med 8 respektive 10 procent. Getinge ser ut att vara på väg tillbaka till organisk tillväxt samtidigt som en förväntad avknoppning av Arjo kan synliggöra värden. Swedish Match lyckades öka lönsamheten inom snusverksamheten trots fortsatt tuff konkurrens. Båda bolagen bedöms ha mer att ge.

En av månadens besvikelser var Elanders som vinstvarnade och föll 8 procent under månaden. Oväntat stora uppstartskostnader för nya stora projekt och en svag utveckling inom Print & Packaging angavs som orsaker. Då uppstartskostnaderna bara är av tillfällig natur och då ledningen vidtagit åtgärder inom Print & Packaging är svackan sannolikt bara tillfällig. Det långsiktiga tillväxtcaset finns kvar.

 

Tio största innehaven per 31 oktober

Getinge B           9,3%

Recipharm B      6,8%

Swedish Match  6,3%

Nibe B                 5,9%

Björn Borg          5,7%

Hexpol B             4,7%

Autoliv                4,3%

Sobi                     4,3%

Telia                     4,2%

Mekonomen B   4,0%

 

Kontaktuppgifter:

Lundmark & Co Fondförvaltning
Riddargatan 17
114 57 Stockholm

.

Tel. +46 8 214436
Fax. +46 8 214438
epost: Klicka här

Hitta till oss: