Köp av andelar

Fonderna är öppna för handel varje bankdag. Minsta insättning är 100 kronor.

 

Engångsinsättning

Vill du göra en engångsinsättning och är befintlig kund hos Lundmark & Co betalar du in önskat belopp till respektive fonds bankgironummer. Ange ditt person-/organisationsnummer som referens eller OCR på din betalning.

 

Fond                                    Bankgiro

Affärsvärlden Klass A            216-7369

Aktiv Europa                        5382-8125

 

 

Pensionssparande / fondförsäkring

Inom ramen för en kapitalförsäkring kan du investera i fonden genom Avanza Bank.

Fonden är även valbar hos Movestiv Livförsäkring AB.

 

PPM
Fonderna finns även att välja i premiepensionssystemet, f.d. PPM, genom Premiepensionsmyndigheten. Fondnumret för Affärsvärldenfonden är  989 905 och för Aktiv Europa är den 102 897. Gå direkt till pensionsmyndighetens hemsida och logga in. Du måste, sedan den 20:e februari 2014, logga in med e-legitimation (bank, mobil eller med Telias e-leg). Ett annat sätt är att anmäla byte via blankett. Den beställer du på deras hemsida.  Obs! Byte av PPM-fond utlöser ingen reavinstskatt.

 

Fondernas svenska återförsäljare:
Du kan köpa fonderna direkt hos fondbolaget eller genom Avanza och Nordnet, samt via aktörer anslutna till MFEX såsom Aktieinvest, Carnegie, Danske Bank, fondmarknaden.se, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Nordea, Skandiabanken. Du kommer snart även att kunna handla fonderna genom distributörer anslutna till NASDAQ OMX Nordic Fund Market (NFM). Dessa är  Söderberg & Partners, Remium, SPP, Catella Bank, Coeli, Humle, samt SIP Nordic .

Månadssparande
Ni kan också månadsspara i fonderna genom att ha en stående överföring från er bank.

Fondernas utländska återförsäljare (via MFEX):
Nordea Finland och Norge, EFG och ISP Securities AG i Schweiz (CH), KeyTrade Bank (Be/LU/ CH), SNS Fundcoach (NL), Triodos Bank (NL), Robeco (FR/NL) samt Carnegie och Öhman i Luxemburg.

 

Förhindrande av penningtvätt
Fondbolaget omfattas av lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt ska tillämpa Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Mot denna bakgrund har fondbolaget rutiner för kontroll av penningtvätt. Fondbolaget har möjligheten att via fondadministratören göra körningar i olika register för att lära känna kunden och minimera risken för penningtvätt.

 

 

 

 

Kontaktuppgifter:

Lundmark & Co Fondförvaltning
Karlavägen 5
114 24 Stockholm

.

Tel. +46 8 214436
Fax. +46 8 214438
epost: Klicka här

Hitta till oss:

https://www.google.se/maps/@59.344735,18.062649,17z