Bakgrund:

Under 2007 gjordes ett mycket omfattande analysarbete av de tio mest populära samt framgångsrika hedgefondstrategierna. Syftet med arbetet var att ta fram den eller de bästa strategierna efter våra uppsatta kriterier och därefter replikera den för att skapa en egen modell.

De kriterier vi satte upp för startegin/modellen var följande:

1)     Hög och relativt jämn riskjusterad avkastning

2)     Låg korrelation med traditionella aktie- och obligationsfonder

3)     Strategin skulle vara konsekvent och kunna upprepas (systematiskt) samt vara tämligen enkel att testköra historiskt.

4)     Snabb återhämtning efter period av negativ avkastning.

5)     Det skulle vara enkelt att applikera systemet på terminshandel inom aktieindex, valuta, ränteinstrument samt råvaror.

 

Resultatet blev ett systematiskt trendföljande modellbaserat system.

 

Efter ytterligare tre månader och 130 000 matematiska beräkningar, kombinerat med  historiska testkörningar samt optimeringar föddes den färdiga modellen vilket vi döpte till Paragon modellen.

 

Historisk avkastning för modellen

 

Paragonmodellen ”tillbaka-testades” 2005-2006 och har sedan mars 2007 körts ”live”.

Ovanstående graf visar det faktiska utfallet justerat för en fiktiv förvaltningskostnad.

 

 

Investeringsprocessen:

 

Görs dagligen av samtliga instrument i fondens terminsuniversum

 

  1. Fondens totala terminsuniversum, bestående av 18 terminer

i totalt fyra tillgångsslag, analyseras dagligen i trendanalysmodellen (Paragonmodellen).

 

Trendanalysmodellen är uppbyggd av ett antal matematiska modeller för att identifiera trend.

 

  1. Trendanalysen kan resultera i tre utfall. 1) Köp av termin (gå lång), 2) Försäljning av   termin (gå kort), eller 3) ingen transaktion

 

Samtliga utfall ovan 1-3 leder fram till nästa steg i investeringsprocessen, Cash-/Risk management systemet (nedan kallad filtret).

 

  1. I filtret beräknas säkerhetskraven för redan ingångna samt eventuellt nya positioner.      Antitrendanalys sker i antitrendanalysmodellen där analys görs om respektive termin befinner sig i överköpt/ översålt läge. I filtret beräknas också fondens sammanlagda exponeringar, samt att samtliga restriktioner/limiter möts. Filtret signalerar om eventuell stop-loss skall utlösas, vilket görs ifall de initialt uppsatta eller justerade stop-loss limiterna bryts.

 

Filtret resulterar alltid i något av följande beslut. A) Öppnande av ny position B) Stängande av position C) Förlänga position eller D) Ingen åtgärd. I fallet D hoppar terminen vidare till nästa dags trendanalys.

Placeringsbeslut

 

Köp, sälj eller behåll avgörs helt systematiskt av ovanstående modellbaserade investeringsprocess.

 

Riskhantering & likviditetsrisk

 

Riskhanteringen samt likviditetsriskkontrollen säkerställs via två parallellt, av varandra, helt oberoende system.

Ovan nämnda ”filtret” beräknar i realtid fondens totala risk samt risk i respektive innehav. Via ”filtret” kontrolleras även fondens likviditetsrisk gällande derivatpositioners likviditet samt storlek på enskilda positioner.

Riskhanteringen samt likviditetskontrollen kontrolleras också via fondbolagets delegerade riskhanteringsfunktion, som dagligen kontrollerar att fondens olika riskparametrar samt limiter ej överträds samt att fondbestämmelserna följs.

 

 

 

Kontaktuppgifter:

Lundmark & Co Fondförvaltning
Karlavägen 5
114 24 Stockholm

.

Tel. +46 8 214436
Fax. +46 8 214438
epost: Klicka här

Hitta till oss:

https://www.google.se/maps/@59.344735,18.062649,17z