Styrelsen har beslutat att anta en ny hållbarhetsprofil för förvaltningen vilken är under utarbetande.

 

Nedan presenteras den gamla.

Vi måste tyvärr konstatera att, i enlighet det regelverk som gäller, vi här måste ange att hållbarhetsaspekter för närvarande inte beaktas i någon av fonderna.

Värt att nämna är att bolaget var bland det första i Sverige att ansluta sig till UNPRI (Förenta Nationernas Principles of Responsible Investments). Detta gjordes redan 2008 eftersom de principerna överensstämde med vår syn på hur bolag ska bedriva sin verksamhet. Men när förbundet, som är finansierat av medlemsstaterna, senare skulle ha väldigt mycket betalt  av oss som fondbolag valde vi att går ur.

Vi vill för tillfället även känna oss fria att ha möjlighet att skapa bästa möjliga avkastning och anser att det än så länge inte är bevisat att om man i huvudsak tar hänsyn till hållbarhetsaspekter skapar man bäst avkastning över tid. Förhoppningsvis får vi anledning att ändra oss. Men i tider av börsnedgångar tenderar dock oftast bolag som är klassade som att ha en låg hållbarhetsprofil att gå bäst (minst dåligt).

Fonden Aktiv Europa har en tematisk förvaltningsstil. Teman som fonden följer och kan investera i inkluderar bland annat klimat, vatten samt miljöteknik. Teman som definitivt är hållbarhetsrelaterade och är något som enligt regelverket skulle kunna klassa fonden som en fond där hållbarhetsaspekterna beaktas och tas hänsyn till. Eftersom antalet aktier i dessa teman kan vara noll på grund av de bolagsrelaterade urvalskriterierna anser vi inte att hållbarhetsaspekterna är själva utgångspunkten i analysen och. Omvänt kan hela fonden bestå av aktier som anses ha högsta hållberhetsfokus men samma skäl gäller då, nämligen att hållbarhetsaspekterna inte är de avgörande skälen till förvaltarens val av bolagsinvestering.

 

Kontaktuppgifter:

Lundmark & Co Fondförvaltning
Karlavägen 5
114 24 Stockholm

.

Tel. +46 8 214436
Fax. +46 8 214438
epost: Klicka här

Hitta till oss:

https://www.google.se/maps/@59.344735,18.062649,17z