Hållbarhetsaspekter är beundransvärda men vi anser inte att alla bedömningar och klassificeringar är relevanta samtidigt som vi i dagsläget inte har resurser till att göra alla dessa typer av analyser tillräckligt bra. Vi måste därför tyvärr konstatera att, i enlighet det regelverk som gäller, vi här måste ange att hållbarhetsaspekter för närvarande inte beaktas i någon av fonderna.
 
Värt att nämna är att bolaget var bland det första i Sverige att ansluta sig till UNPRI (Förenta Nationernas Principles of Responsible Investments). Detta gjordes redan 2008 eftersom de principerna överensstämde med vår syn på hur bolag ska bedriva sin verksamhet. Men när förbundet, som är finansierat av medlemsstaterna, senare skulle ha betalt även av oss som fondbolag valde vi att går ur eftersom vi ansåg detta som oetiskt. De hade ju redan pengar.
 
Vi vill för tillfället även känna oss fria att ha möjlighet att skapa bästa möjliga avkastning och anser att det än så länge inte är bevisat att om man i huvudsak tar hänsyn till hållbarhetsaspekter skapar man bäst avkastning över tid. Förhoppningsvis får vi anledning att ändra oss om så blir motbevisat. Men i tider av börsnedgångar tenderar dock oftast bolag som är klassade som att ha en låg hållbarhetsprofil att gå bäst (minst dåligt).
 
Fonden Aktiv Europa har en tematisk förvaltningsstil. Teman som fonden följer och kan investera i inkluderar bland annat klimat, vatten samt miljöteknik. Teman som definitivt är hållbarhetsrelaterade och är något som enligt regelverket skulle kunna klassa fonden som en fond där hållbarhetsaspekterna beaktas och tas hänsyn till. Eftersom antalet aktier i dessa teman kan vara noll på grund av de bolagsrelaterade urvalskriterierna anser vi inte att hållbarhetsaspekterna är själva utgångspunkten i analysen och därför ska inte fonden klassas som en hållbarhetsfond. Omvänt kan hela fonden bestå av aktier som anses ha högsta hållberhetsfokus men samma skäl gäller då, nämligen att hållbarhetsaspekterna inte är de avgörande skälen till förvaltarens val av bolagsinvestering.

 

Kontaktuppgifter:

Lundmark & Co Fondförvaltning
Riddargatan 17
114 57 Stockholm

.

Tel. +46 8 214436
Fax. +46 8 214438
epost: Klicka här

Hitta till oss: