Fonden har avregistrerats! Ingen handel förekommer!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historisk avkastning

Fondens avkastning för 2012 blev minus 1,8 procent. Barcleys CTA index gick samtidigt ned 7,2 procent. Fonden placerade sig i översta kvartilen av jämförbara fonder.

Modellen som förvaltningen bygger på har gett en avkastning på +276 procent de senaste sex åren. Mer om den kan du läsa under fliken ”Investeringsmodellen”.

 

Placeringsinriktning

Fonden är en specialfond med klassificering ”CTA” eller ”Managed Futures”.

Svaren på de vanligaste frågorna om terminer hittar du genom att klicka här. OBS på engelska.

För dig som vill se flera skäl till hur en terminsbaserad fond passar in en institutionell portfölj eller i en blandportfölj bestående av aktier och obligationer kan du se en studie genom att klicka här. OBS på engelska.

I syfte att uppnå högsta möjliga riskjusterade avkastning tar förvaltaren positioner i

terminer knutna till obligationer, valutor, råvaror och aktieindex.

Fondens fria likviditet, på normalt 50-100 %, placeras i räntebärande instrument för att erhålla  högsta avkastning till lägsta risk.

 

Målgrupp/vem passar fonden

Fonden riktar sig till investerare som söker möjlighet till en långsiktig hög riskjusterad avkastningen och som ett risksänkande komplement i en bredare portfölj av aktier och räntebärande. Här kan du se hur fonden kan minska din sammanlagda risk och samtidigt öka avkastningen.

 Optimal portfolio mix

Investeringshorisont

Fonden gör investeringar i terminskontrakt med en normal placeringshorisont på 1- 3 månader. Placeringar i räntepapper sker normalt med tidshorisonten 1-12 månader.

 

Målsättning

Målet är att skapa högsta möjliga riskjusterade avkastning och samtidigt visa låg eller negativ korrelation med de globala aktie- samt räntemarknaderna.

 

Investeringsmetod/process

Investeringsprocessen bygger på ett systematiskt modellbaserat system bestående av en rad matematiska modeller. Strategin går ut på att i ett tidigt skede identifiera marknadslägen där det föreligger höjd sannolik för fortsatt prisrörelse i en och samma riktning. Man kan säga att fonden bygger sin strategi på ett trendföljande system. Bedömer systemet att trenden är upp i den underliggande tillgången så köper förvaltaren terminskontrakt (går lång), om systemet bedömer att den fortsatta prisrörelsen är nedåtriktad så säljer förvaltaren terminskontrakt (går kort) i den underliggande tillgången.

 

Stil

Systematisk modellbaserad trendföljande stil

 

Jämförelseindex

Absolutavkastande fond= målet är att leverera positiv avkastning oavsett marknadsklimat, har därmed inget jämförelseindex.

 

Avgifter
Fast förvaltningsavgift : 0,90 %. Ca 0,45 – 0,70 % går vidare till distributörer och återförsäljare.

Rörlig förvaltningsavgift: 20 % av avkastningen över jämförelseräntan vilket är: STIBOR 3- månaders räntan. Fonden har ingen köp- eller säljavgift.

 

Utdelning
Utdelning sker årligen till fondandelsägarna med ett så stort belopp att skatt inte påförs fonden. Utdelningsbart belopp beräknas utifrån skattemässigt resultat i fonden. Eventuell utdelning sker i maj året efter räkenskapsårets utgång.

 

Kurssättning
Fondens NAV-kurs sätts 16.45 varje svensk bankdag. Kursen publiceras i SvD, DN och på Morningstar samt på de flesta hemsidor med fondinformation.

 

ISIN kod: SE0004391167

 

Ansvarig förvaltare

Eric Lundström, f. 1961. Saltsjöbaden. Läs mer

 

Faktablad

För faktablad (KIID). Klicka här

För fondbestämmelser. Klicka här


 

Kontaktuppgifter:

Lundmark & Co Fondförvaltning
Karlavägen 5
114 24 Stockholm

.

Tel. +46 8 214436
Fax. +46 8 214438
epost: Klicka här

Hitta till oss:

https://www.google.se/maps/@59.344735,18.062649,17z