Lundmark & Co Fondförvaltning AB (orgnr 556703-8269) har sitt säte i Stockholm och startades år 2006. Bolaget har sedan januari 2007 tillstånd från Finansinspektionen att bedriva fondverksamhet enligt Lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Fondbolaget ägs till 100 % av Håkan Lundmark. 

 

Styrelse/ Board of Directors 

Lars Adlersson, f. 1964. Stockholm. Oberoende ledamot. Delägare och senior advisor på Six Year Plan. Senior Consultant, Vero Kommunikation AB. Partner Pharma Search & Corporate Advice 2009-12. VD för Medivir 2003-09. Senior Finansanalytiker, Handelsbanken 2002-03.  Andra styrelseuppdrag: Evolan Pharma (sedan 2011), Pharma Search & Advice (sedan 2009), Sweden Bio (sedan 2003). Glaxo Wellcome Sverige (1999-2001).

 

Håkan Lundmark, f. 1959. Stockholm. Verkställande direktör.

 

Anders Åberg, f. 1953. Örebro. Styrelseordförande. Oberoende. Anders har över 30 års erfarenhet i ledande befattningar inom och utanför Europa som VD och Affärsområdeschef inom tjänste- och IT-branschen, bl a inom Tieto och Ericsson.

 

Eric Lundström, f. 1961. Saltsjöbaden. Eric är tills vidare adjungerad ledamot av styrelsen. Avsikten är att under 2016 tillsätta ytterligare en fast ledamot.

 

 

Auktoriserad Revisor/Accountant

Leif Lüsch,  Lüsch & Co Revision AB, Box 1024, 101 38  Stockholm. Tel 08 – 23 00 25

 

Regelefterlevnadsansvarig /Compliance

Jörgen Tenor, SE Compliance AB, Vanadisvägen 24 3tr, 113 46  Stockholm.

 

Juridiska samarbetspartners

Grönberg Advokatbyrå, juridisk rådgivare i regelefterlevnadsfrågor.

Magnusson Law, övriga juridiska spörsmål.

 

Intern Revision

Under upphandling.


 

Administration

De administrativa funktionerna i fondbolaget är outsourcade till Isec Services AB (www.isec.com)

Isec Services AB, Riddargatan 19, 114 57   Stockholm. Tel 08 – 509 31 300

 

 

Förvaringsinstitut

SEB (publ), Sergels Torg 2, SE-106 40 Stockholm.

 

 

 

Klagomål

Vid eventuella klagomål se nästa flik för utförligare instruktioner om hur ni skall gå till väga.

 

Kontaktuppgifter:

Lundmark & Co Fondförvaltning
Riddargatan 17
114 57 Stockholm

.

Tel. +46 8 214436
Fax. +46 8 214438
epost: Klicka här

Hitta till oss: