Lundmark & Co Fondförvaltning AB (orgnr 556703-8269) har sitt säte i Stockholm och startades år 2006. Bolaget har sedan januari 2007 tillstånd från Finansinspektionen att bedriva fondverksamhet enligt Lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Fondbolaget ägs till 100 % av Håkan Lundmark.

Fondbolaget förvaltar sedan tolv år europafonden Aktiv Europa.

Fondbolaget lanserade 2016 aktiefonden Affärsvärldenfonden tillsammans med tidningen Affärsvärlden. Avtalet kom att kosta mediabolaget så mycket att de 2018 sade upp det. Fonden som i stort sett hela 2018 var bästa Sverigefond fusionerades in i Lannebo Sverige den 30:e november 2018.

Förvaltningen bedriver fundamental stockpicking och europafonden har en tematisk förvaltningsstil. Europafonden kan med hjälp av terminer även skydda sig vid eventuella börsnedgångar.

Du kan handla våra fonder på Avanza, Nordnet, fondmarknaden.se, Handelsbanken samt Nordea.

Fonderna förvaltas av Håkan Lundmark som förmodligen har längst erfarenhet i Sverige av europeiska aktier. Han började analysera europeiska bolag redan 1989 och har varit ansvarig europaförvaltare på Riksbankens Jubileumsfond samt på Länsförsäkringar, där han som mest hade 19 miljarder under förvaltning. Håkan startade bolaget 2006 för att förvalta sina egna pengar och för att samtidigt kunna ge andra chans till en bättre pension.

Målet med förvaltningen för fonderna är att slå index och att ha en avkastning som ligger i översta kvartilen jämfört med likartade fonder i PPM.

 

Styrelse/ Board of Directors 

Mikael Palmhag, f. 1964. Nederländerna och Stockholm. Oberoende ledamot. Delägare och styrelseordförande och vd på Go RTM AB. Vad på Micromedia. Gick 2013 Styrelseakademiens kurs ” Rätt fokus i styrelsearbetett”.

 

Håkan Lundmark, f. 1959. Stockholm. Verkställande direktör.

 

Anders Åberg, f. 1953. Örebro. Styrelseordförande. Oberoende. Anders har över 30 års erfarenhet i ledande befattningar inom och utanför Europa som VD och Affärsområdeschef inom tjänste- och IT-branschen, bl a inom Tieto och Ericsson.

 

 

Auktoriserad Revisor/Accountant

Leif Lüsch,  Lüsch & Co Revision AB, Box 1024, 101 38  Stockholm. Tel 08 – 23 00 25

 

Regelefterlevnadsansvarig /Compliance

Jörgen Tenor, SE Compliance AB, Vanadisvägen 24 3tr, 113 46  Stockholm.

 

Juridiska samarbetspartners

DLA Piper, juridisk rådgivare i regelefterlevnadsfrågor.

Harvest Advokatbyrå, övriga juridiska spörsmål.

 

Intern Revision

Under upphandling.


 

Administration

De administrativa funktionerna i fondbolaget är outsourcade till Isec Services AB (www.isec.com)

Isec Services AB, Riddargatan 19, 114 57   Stockholm. Tel 08 – 509 31 300

 

 

Förvaringsinstitut

SEB (publ), Sergels Torg 2, SE-106 40 Stockholm.

 

 

 

Klagomål

Vid eventuella klagomål se nästa flik för utförligare instruktioner om hur ni skall gå till väga.

 

Kontaktuppgifter:

Lundmark & Co Fondförvaltning
Karlavägen 5
114 24 Stockholm

.

Tel. +46 8 214436
Fax. +46 8 214438
epost: Klicka här

Hitta till oss:

https://www.google.se/maps/@59.344735,18.062649,17z