departure_sign_775x350px

      

 

 

 

 

 

Morningstar fondbetyg/rating: ¤¤¤

Wassum fondbetyg/rating: WWWW

Avkastning 2018:  Fonden -8,0 % efter avgifter.  Index -10,4% 

Avkastning 2017:  Fonden +16,7 % efter avgifter.  Index +10,5% 

Avkastning 2016:  Fonden +0,9 % efter avgifter.  Index +4,3%

Avkastning 2015:  Fonden +14,2 % efter avgifter.  Index +2,6% 

För senaste helårsrapport: Klicka här

För senaste halvårsrapport: Klicka här

 

Historisk avkastning

Under den sammanhängande perioden 2004-2018 förvaltades först Europaportföljen för Riksbankens Jubileumsfond och sedan fonden Aktiv Europa.

Avkastningen för dessa portföljerna har sammantaget blivit +124,36%

Index avkastning för samma period har blivit: +65,34 %*

Överavkastningen har varit +59 procentenheter

 

Åren 2002-03 förvaltades pengarna privat. Den avkastningen har ingen revisor reviderat varför dessa siffror inte visas här.

Tilläggas kan dock att under åren 1991-2001 förvaltade Håkan Länsförsäkringars Europafond där avkastningen blev +383,1 %

Index avkastning under samma period var +287 %**
Överavkastningen var +96,1 procentenheter
 

*MSCI Europa exklusive Sverige.

**MSCI Europa (inklusive Sverige). Prisindex. Netindex existerade inte under perioden.

 

Placeringsinriktning

Fonden bedriver en aktiv förvaltning av europeiska aktier. Det innebär en koncentrerad portfölj med stora avvikelser mot index. Målet är att skapa överavkastning mot index. Investeringsfilosofin bygger på att identifiera tillväxtteman för att sedan investera i de mest attraktiva aktierna i respektive tema. Hittar vi ingen undervärderad aktie avstår vi från att placera i det temat.

 

Målgrupp
Fonden riktar sig till investerare (privatpersoner och mindre institutioner) som söker en långsiktig överavkastning mot fondens jämförelseindex.

 

Investeringshorisont
Fonden gör investeringar i bolag på rullande två års sikt varför en placering i fonden bör ses med samma långsiktighet.

 

 

Målsättning

Målet är att skapa bättre avkastning än jämförelseindex och att ständigt befinna sig bland de bästa (översta kvartilen) jämförbara europafonderna (mix) på Morningstar. I det sk PPM systemet är målet att över tiden befinna sig bland de tio bästa fonderna inom kategorin aktiefonder Europa.

 

Investeringsmetod/process

Fonden använder trend/temabaserad utgångspunkt för att inom respektive trend/tema hitta de bästa bolags- och aktieinvesteringarna.

 

Stil

Värdebaserad utgångspunkt men beroende på marknaden kan tillväxt vara dominerande.

 

Jämförelseindex

MSCI Europa exkl Sverige mätt i kronor vid samma tidpunkt som NAV-kursen.

 

Avgifter
Fast förvaltningsavgift : 1,40%.  Ca 0,7 – 1,10 går vidare till distributörer och återförsäljare.

Rörlig förvaltningsavgift: 20% av överavkastningen mot index.

Fonden har ingen köpavgift. Uttagsavgiften är en procent om försäljning görs inom ett år från insättningstillfället. Ytterligare information finns i informationsbroschyren.

Rabatt

Vi har lägre förvaltningsavgifter för institutioner, ideella föreningar och stiftelser. Vänligen hör med oss.

 

Utdelning
Fonden lämnar ingen utdelning.

 

Kurssättning
Fondens NAV-kurs sätts 17:30 varje svensk bankdag. Kursen publiceras i SvD och på Morningstar samt de flesta hemsidor med fondinformation.

 

Ansvarig förvaltare

Håkan Lundmark, f. 1959. Sthlm. Läs mer

 

Faktablad och fondbestämmelser

För faktablad (KIID). Klicka här

För fondbestämmelser. Klicka här

För informationsbroschyr.Klicka här

Simplified Prospectus AE

Subscription Form AE

 

 

Kontaktuppgifter:

Lundmark & Co Fondförvaltning
Karlavägen 5
114 24 Stockholm

.

Tel. +46 8 214436
Fax. +46 8 214438
epost: Klicka här

Hitta till oss:

https://www.google.se/maps/@59.344735,18.062649,17z