Afv loga

 

 

Fonden finns inte längre eftersom den fusionerats in i Lannebo Sverige per den sista november 2018. Fusionen är godkänd av Finansinspektionen.

För senaste helårsrapport: Klicka här

För senaste halvårsrapport: Klicka här

 

Historisk avkastning

Fonden startades den 31:a december 2015 med kursen 100.00

År 2016 steg andelsklass A med 13,14 % efter avgifter. Börsens breda index OMXSGI steg med 9,81 %.

År 2017 sjönk andelsklass A med 1,0 % efter avgifter. OMXSGI steg med 9,75 %

År 2018 (jan-nov) steg andelsklass A med 13,2 % efter avgifter.

 

Placeringsinriktning/innehav

Fonden bedriver en aktiv förvaltning av svenska aktier. Det innebär en koncentrerad portfölj med stora avvikelser mot index. För att se fondens tio största innehav klickar du på länken till fondens egna hemsida. Du hittar den längst ned här. På fondens hemsida väljer du sedan fondrapporter på startsidans högra sida.

 

Målgrupp
Fonden riktar sig till Affärsvärldens läsare men även till andra investerare (privatpersoner och mindre institutioner) som söker en långsiktig överavkastning mot Stockholmsbörsen.

 

Investeringshorisont
Fonden gör investeringar i bolag på tre till fem års sikt varför en placering i fonden bör ses med samma långsiktighet.

 

Målsättning

Målet är att skapa bättre avkastning än ett sverigeindex och att ständigt befinna sig bland de bästa (översta kvartilen) jämförbara Sverigefonderna på Morningstar. I det sk PPM systemet är målet att över tiden befinna sig bland de tio bästa fonderna inom kategorin aktiefonder Sverige.

 

Investeringsmetod/process

Fonden har inga restriktioner kopplade till indexvikter, storlek, bolagens riskprofil, branschtillhörighet eller liknande. Bolagen väljs ur olika kategorier. Fonden använder en analysmodell som utgångspunkt för att inom respektive aktiekategori hitta de bästa bolags- och aktieinvesteringarna. Läs mera om detta under fliken filosofi & process.

 

Stil

Värdebaserad utgångspunkt men beroende på marknaden kan tillväxt vara dominerande.

 

Hållbarhetsprofil

Hållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen av fonden.

 

Jämförelseindex

Fonden har inget bestämt jämförelseindex.

 

Avgifter
Fast förvaltningsavgift : 1,40%.  Ca 0,7 – 1,10 går vidare till distributörer och återförsäljare.

Vid sparande via premiepensionsmyndigheten s.k. PPM är avgiften ganska exakt 0,89 % efter rabatter.

Fonden har ingen rörlig förvaltningsavgift.

Fonden har ingen köp- eller säljavgift.

 

Rabatt

Vi har lägre förvaltningsavgifter för institutioner, ideella föreningar och stiftelser. Vänligen hör med oss.

 

Utdelning
Fonden lämnar ingen utdelning.

 

Kurssättning
Fondens NAV-kurs sätts 17:30 varje svensk bankdag. Kursen publiceras i SvD och på Morningstar samt de flesta hemsidor med fondinformation.

 

Ansvarig förvaltare

Håkan Lundmark, f. 1959. Sthlm. Läs mer

 

Faktablad och fondbestämmelser mm

För faktablad klass A (KIID). Klicka här

För faktablad klass B (KIID). Fondklassen kan enbart handlas i PPM. Klicka här

För fondbestämmelser. Klicka här

För informationsbroschyr. Klicka här

 

 

Läs mera på fondens egna hemsida affärsvärldenfonden

 

 

Kontaktuppgifter:

Lundmark & Co Fondförvaltning
Karlavägen 5
114 24 Stockholm

.

Tel. +46 8 214436
Fax. +46 8 214438
epost: Klicka här

Hitta till oss:

https://www.google.se/maps/@59.344735,18.062649,17z